17 listopada 2016

Kadry i Płace

  • obsługa kadrowo-płacowa (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, obsługa ZUS),
  • sporządzanie dokumentów kadrowych ( umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy,    porozumienia i inne dokumenty kadrowe),
  • obsługa zatrudniania cudzoziemców,
  • audyt oraz tworzenie wewnętrznych przepisów organizacyjnych (regulaminy pracy, wynagradzania, zakres obowiązków itp.),
  • kompletowanie oraz przechowywanie wszystkich akt osobowych pracowników,
  • reprezentowanie Klienta przed ZUS,
  • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników,
  • wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań,
  • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec ZUS.