17 listopada 2016

Księgowość

  • outsourcing księgowości ( księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów,  ryczałt),
  • sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (VAT,PIT, CIT),
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,
  • udzielanie konsultacji rachunkowych,
  • wyprowadzanie zaległości,
  • doradztwo w zakresie polityki rachunkowej oraz tworzenia Zakładowego Planu Kont,
  • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.