17 listopada 2016

Wsparcie biznesu

Na życzenie klienta świadczymy szereg dodatkowych usług:

  • wystawianie faktur dla odbiorców klienta,
  • przygotowywanie przelewów,
  • dla cudzoziemców przygotowanie niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów (zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, dokumentów dla kierowców międzynarodowych),
  • szczegółowa analiza kosztów,
  • controlling,
  • tworzenie procedur wewnętrznych,
  • analiza finansowa.